Goldsekt

!
Trendcompany
2014

Happy Birthday

Sekt mit echtem Blattgold / alc. 9,5% vol.
Trendcompany
2023

Liebes-Goldsekt

Sekt mit echtem Blattgold für ewige Liebe

alc. 9,5% vol.

Trendcompany
2015

Alles Gute!

Goldsekt mit echtem Blattgold bringt Glück!

alc. 9.5% vol.

Trendcompany
2018

Hochzeits-Goldsekt

Goldsekt mit echtem Blattgold für das neue Ehepaar!

alc. 9.5 % vol.

Trendcompany
2019

Hochzeits-Goldsekt

Goldsekt mit echtem Blattgold für das neue Ehepaar!

alc. 9.5 % vol.

Trendcompany
2013

Frauen-Goldsekt

Goldsekt mit echtem Blattgold, alc. 9,5%Vol.
Trendcompany
2014

Happy Birthday!

Goldsekt mit echtem Blattgold, alc. 9,5%Vol.
Trendcompany
2030

Happy Birtday mit Zahlen

Goldsekt mit echtem Blattgold, alc. 9,5 % Vol.